Series tự học Laravel trong 15 ngày

Series tự học Laravel trong 15 ngày

courses

[Laravel] Bài 2: Các kiểu routing (định tuyến) trong Laravel

Route để định ra các URL và có các hành động tương ứng do chúng ta định nghĩa cho nó. Nói đơn giản thì route dùng để điều hướng các địa chỉ trong website, mỗi địa chỉ web sẽ thực hiện một nhiệm vụ hoặc hành động nào đó. Trong bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cách xây dựng và cấu hình routing trong laravel

Chi tiết
courses

[Laravel] Bài 1: Hướng dẫn cài đặt phần mềm và công cụ để lập trình laravel mới nhất

Trong bài viết này codecamp sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt các công cụ để lập trình web bằng laravel mới nhất 2022.

Chi tiết