Giảng viên Nguyễn Đình Quý

team

Nguyễn Đình Quý

Lecturer at HUCE

Giới thiệu

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính, 6 năm kinh nghiệm làm fullstack developer. Đã từng xây dựng và triển khai các product trên nhiều nền tảng desktop, mobile, web, embedded system...Hiện đang giảng dạy tại Đại học xây dựng Hà Nội khoa CNTT.

Thông tin chi tiết về giảng viên

Môn giảng dạy tại codecamp: 

  • PHP
  • JAVA
  • .NET
  • SQL
  • Python
  • MongoDB
  • Android

Kinh nghiệm giảng dạy: 

3 năm giảng dạy tại Trung tâm đào tạo Codecamp, 2 năm giảng dạy tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Câu nói: 

"Đam mê, chịu khó là yếu tố quyết định đến thành công của bạn, không gì là không thể phát triển trong ngành lập trình nếu bạn không ngừng cố gắng"

Khoá học đang giảng dạy