Kiến thức công nghệ

courses

[Laravel] Bài 1: Hướng dẫn cài đặt phần mềm và công cụ để lập trình laravel mới nhất

Trong bài viết này codecamp sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt các công cụ để lập trình web bằng laravel mới nhất 2022.

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 12: Modal, Tooltip, Popover, và Toast trong bootstrap 4

Trong bài viết này codecamp sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Modal, Tooltip, Popover, và Toast - đây đều là các component phổ biến trong bootstrap dùng để xây dựng website.

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 10: NAV và NAVBAR trong bootstrap đầy đủ nhất

Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu và thực hành việc sử dụng nav và navbar trong việc xây dựng các thanh điều hướng trong website cực kỳ đơn giản bằng bootstrap.

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 9: Dropdown trong bootstrap

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hành với dropdown trong bootstrap

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 8: Sử dụng card trong bootstrap đầy đủ nhất

Card là một thẻ  trong  bootstrap  4  là  một hộp với padding  xung quanh nội dung. Nó  bao gồm các tùy chọn  cho  header,  footers, content ,  màu sắc, …

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 7: Phân trang, list và breadcrumbs trong bootstrap.

Phân trang, list và breadcrumbs được sử dụng rất nhiều khi xây dựng các ứng dụng và website, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu và thực hành với phân trang, list và breadcrumbs.

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 6: Badges, Progress Bars và Spinner trong bootstrap

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng các component của bootstrap: Badges, Progress Bars và Spinner trong bootstrap

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 5: Hình ảnh, JUMBOTRON, ALERTS và BUTTON trong bootstrap 4

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng các component trong bootstrap, bao gồm Hình ảnh, JUMBOTRON, ALERTS và BUTTON

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 4: Sử dụng bảng trong bootstrap 4 - hướng dẫn và ví dụ

Bảng là một trong những thành phần quan trọng khi thiết kế và xây dựng web, chúng ta có thể dùng bảng để trình bày và thể hiện dữ liệu. Table trong bootstrap rất dễ sử dụng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các loại bảng trong bootstrap nhé.

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Bài 3: Kiểu chữ và màu sắc trong bootstrap

Kiểu chữ và màu sắc trong bootstrap là những thành phần cơ bản và quan trọng trong bootstrap. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về kiểu chữ và màu sắc

Chi tiết
courses

[BOOTSTRAP] Grid, Container để dựng bố cục layout

Là một trong các khái niệm rất quan trọng nhất trong Bootstrap, nó đưa ra cách làm sao để bạn bố trí được các thành phần trên giao diện. Và làm sao để website của bạn có thể tương thích với các màn hình thiết bị khác nhau.

Chi tiết