Javascript cho người mới bắt đầu - học từ nền tảng

Giới thiệu về khoá học

Khoá học cung cấp những kiến thức cơ bản về Javascript cho người mới bắt đầu học làm web và học lập trình. Sau khoá học học viên có thể hiểu được cú pháp cơ bản và cách hoạt động của ngôn ngữ javascript, tích hợp được javascript trên website một cách hiệu quả.

Bạn nhận được gì

 • Cung cấp kiến thức quan trọng ngôn ngữ lập trình javascript cho công việc lập trình web
 • Làm chủ được cú pháp và cách hoạt động của javascript
 • Giúp bạn có bước đệm vững chắc để học thư viện jquery hoặc reactjs, nodejs
 • Những nội dung trong chương trình từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu
 • Có bài tập thực tế giúp bạn nắm chắc nội dung đã học
 • Bạn có người đồng hành hỗ trợ trong suốt quá trình học cho đến khi hoàn thành chương trình. 

Ai là người phù hợp với chương trình này

 • Bạn là người đã thành thạo Html Css và muốn học javascript để xử lý những hiệu ứng trên website. 
 • Bạn là người muốn có kỹ năng Javascript nền tảng để phục vụ cho học nâng cao vào thư viện Jquery hoặc React Js framework. 
 • Bạn muốn học hệ thống kỹ năng làm việc với Javascript thuần phục vụ cho việc xây dựng website trong dài hạn.

Tại sao bạn cần tham gia chương trình này?

 • Đây là chương trình giúp bạn xây dựng những từ duy về ngôn ngữ javascript từ những bước đi đầu tiên. 
 • Mọi thứ trong chương trình này đã được chia nhỏ thành các bài học bạn hoàn toàn có thể chọn một tốc độ học tập phù hợp với kỹ năng của mình. 
 • Đây là một chương trình phù hợp ngay cả bạn chưa có kỹ năng về javascript, việc của bạn chỉ cần học và làm theo hướng dẫn. 
 • Chương trình này là nền tảng để bạn học các thư viện jquery hoặc reactjs, nó rất quan trọng bạn không nên bỏ qua chương trình này.

Chế độ hỗ trợ đặc biệt

 • Bạn được sinh hoạt kèm cặp qua nhóm kín trong quá trình học để giải quyết những vướng mắc.
 • Bạn được tham gia cộng đồng những người đang học lập trình web trên unitop, nó cho bạn rất nhiều cảm hứng học tập và hỗ trợ cùng nhau tiến lên. 

Điều kiện tham gia chương trình

 • Để bắt đầu chương trình này bạn cần nắm chắc Html Css và tốt nhất là hoàn thành chương trình Html Css 15 Ngày tại codecamp
 • Không có kinh nghiệm về javascript vì trong chương trình đã hướng dẫn cho bạn chi tiết, bạn chỉ cần học và làm theo.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Khởi động

  • Bài 1.1: Giới thiệu về khoá học và chương trình Js Beginner

  • Bài 1.2: Tư duy học tập đỉnh cao

  • Bài 1.3: Cách học hiệu quả tại unitop

  • Bài 1.4: Phần mềm viết code tốt nhất

  • Bài 1.5: Cách quản lý code của khóa học

  • Bài 1.6: Chạy chương trình với Live server VSC

 • Phần 2: Nhập môn Js

  11 bài
  • Bài 2.1: Thêm js vào website

  • Bài 2.2: Cách comment code js

  • Bài 2.3: Cú pháp viết code js

  • Bài 2.4: Cách xuất dữ liệu trong js

  • Bài 2.5: Cách sử dụng biến trong js

  • Bài 2.6: Cách đặt tên cho biến

  • Bài 2.7: Hiểu về global scope, function scope

  • Bài 2.8: Khai báo biến với từ khóa Let

  • Bài 2.9: Hiểu về hoisting trong js

  • Bài 2.10: Khai báo hằng số với Const

  • Bài 2.11: Các kiểu dữ liệu biến

 • Phần 3: Phép toán quan trọng trong js

  • Bài 3.1: Phép toán số học trong js

  • Bài 3.2: Phép toán tăng giảm trong js

  • Bài 3.3: Phép toán gán trong js

  • Bài 3.4: Phép toán so sánh trong js

  • Bài 3.5: Phép toán logic trong js

  • Bài 3.6: Phép toán trên chuỗi trong js

 • Phần 4: Cấu trúc điều khiển, vòng lặp js

  • Bài 4.1: Câu lệnh if

  • Bài 4.2: Cấu trúc if else

  • Bài 4.3: Điều kiện phức And, Or trong js

  • Bài 4.4: Điều kiệu - hàm trong js

  • Bài 4.5: Cấu trúc if lồng nhau

  • Bài 4.6: Cấu trúc if else if else

  • Bài 4.7: Toán tử điều kiện 3 ngôi trong js

  • Bài 4.8: Vòng lặp for trong js

  • Bài 4.9: Vòng lặp for in trong js

  • Bài 4.10: Vòng lặp for of trong js

  • Bài 4.11: Vòng lặp while trong js

  • Bài 4.12: Vòng lặp do while trong js

  • Bài 4.13: Bài tập 1: Kiểm tra chẵn lẻ của một số

  • Bài 4.14: Bài tập 2: Xếp loại học lực thang điểm 10

  • Bài 4.16: Bài tập 3: Tính tổng chuỗi S các số tự nhiên

  • Bài 4.17: Bài tập 4: Tổng chuỗi S luỹ thừa

 • Phần 5: Làm việc với hàm trong js

  • Bài 5.1: Hiểu về hàm trong js

  • Bài 5.2: Cách định nghĩa và gọi hàm trong js

  • Bài 5.3: Cách đặt tên hàm chuẩn trong js

  • Bài 5.4: Tham số hàm và cách sử dụng trong js

  • Bài 5.5: Tham số hàm mặc định trong js

  • Bài 5.6: Tầm vực biến của hàm trong js

  • Bài 5.7: Trả về giá trị với lệnh return trong js

  • Bài 5.8: Hàm gọi hàm trong js

  • Bài 5.9: Bài tập 5: Viết hàm kiểm tra tính chẵn của một số

 • Phần 6: Làm chủ mảng trong js

  • Bài 6.1: Tổng quan mảng trong js

  • Bài 6.2: Tạo mảng và những dữ liệu có thể lưu vào mảng

  • Bài 6.3: Thêm phần tử vào mảng js

  • Bài 6.4: Xóa phần tử trong mảng js

  • Bài 6.5: Thuộc tính xác định số phần tử của mảng js

  • Bài 6.6: Truy xuất giá trị phần tử mảng trong js

  • Bài 6.7: Cách cập nhật giá trị phần tử mảng js

  • Bài 6.8: Cách nối mảng trong js

  • Bài 6.9: Tìm vị trí của phần tử trong mảng js

  • Bài 6.10: Xóa hoặc thêm phần tử vào mảng với splice js

  • Bài 6.11: Sắp xếp và đảo ngược mảng trong js

  • Bài 6.12: Tìm min max của mảng trong js

  • Bài 6.13: Duyệt mảng với phương thức foreach js

  • Bài 6.14: Cập nhật giá trị mảng qua Foreach js

  • Bài 6.15: Tách rời hàm trong js

  • Bài 6.16: Xử lý dữ liệu mảng số học với phương thức map js

  • Bài 6.17: Cách lọc phần tử mảng với filter js

  • Bài 6.18: Cách tách chuỗi thành mảng trong js

  • Bài 6.19: Nối mảng thành chuỗi trong js

 • Phần 7 : Hiểu về object trong js

  • Bài 7.1: Định nghĩa một object trong js

  • Bài 7.2: Thuộc tính trong object - phần 1

  • Bài 7.3: Thuộc tính trong object - phần 2

  • Bài 7.4: Làm việc với phương thức trong object js

  • Bài 7.5: Set và get trong object js

Học viên đánh giá về khoá học (5)

Comments

Hoàng Văn Thái

Đã học tại Codecamp

Khóa học thầy dạy rất dễ hiểu, rất nhiều kiến thức được đưa vào bài học nhưng kiến thức không bị ngợp, dể hiểu và tiếp thu kiến thức. , em cảm ơn thầy

Comments

Nguyễn Minh Đức

Đã học tại Codecamp

Khóa học tuyệt vời và rất bổ ích nó giúp em rất dễ nắm bắt những kiến thức cơ bản về Jquery và em rất hạnh phúc khi tự tay làm được và hiểu được code mình làm về slide em rất hạnh phúc vì trước đây em coi rất nhiều về cách làm slide nhưng em ko hiểu code :v nhưng bây giờ từ kiến thức cơ bản này em có thể dễ học nhiều chức năng hơn về js em cảm ơn thầy rất nhiều :v tiếp em sẽ đơm khóa responsive ạ :3

Comments

Lê Thanh Sơn

Đã học tại Codecamp

Khóa học đầy đủ những thông tin cơ bản nhất. Mọi người nên xem đi xem lại nhiều nếu chậm tiêu giống mình. Mong thầy cho thêm bài tập để mọi người cùng luyện. Cảm ơn thầy về khóa học này. Rất hữu ích

Comments

Lê Bá Tuấn

Đã học tại Codecamp

Rất hữu ích! Giúp hiểu thêm về js, và cách phát triển từ html + css lên như thế nào

Comments

Hồ Ngọc Trọng Thanh

Đã học tại Codecamp

Tuyệt quá thầy, thầy rất tâm huyết

5.0 /5
Đưa ra xếp hạng và đánh giá