Giảng viên Andy Nguyen

team

Andy Nguyen

Project Manager at Sun*

  • 0333333074
  • lienhe@codecamp.vn

Giới thiệu

Với 6 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web và triển khai các phần mềm trên nền web, hiện nay anh đang là project manager tại Sun* - một trong những công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về giảng viên

Công việc hiện nay

Công việc hiện tại của anh là chủ trì trong việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, kiểm soát tiến trình cho đến khi kết thúc các dự án tại công ty. Vai trò chính là người phân chia công việc hợp lý, cụ thể đến từng cá nhân, nhóm để có thể hoàn thành tốt được dự án đã đề ra theo đúng yêu cầu, tiến độ, đảm bảo các bước tiến hành luôn thuận lợi.

Môn giảng dạy: 

  • PHP
  • JAVA
  • .NET
  • SQL
  • Python
  • MongoDB
  • Android

Kinh nghiệm giảng dạy: 

3 năm giảng dạy tại Trung tâm đào tạo Codecamp

Câu nói: 

"Đam mê, chịu khó là yếu tố quyết định đến thành công của bạn, không gì là không thể phát triển trong ngành lập trình nếu bạn không ngừng cố gắng"

Khoá học đang giảng dạy